Građevinski tehničar za visokogradnju (IV stepen)

Ovaj obrazovni profil obavlja tri grupe poslova: izradu nacrta i projekta (razrađuje idejni projekat – plan građevinskog projekta, izrađuje makete); poslove pripreme (izrađuje tehničku dokumentaciju, vrši kalkulaciju, izrađuje predmet…); izvođačke radove (radi kao šef gradilišta – organizuje pojedine faze radova, vodi gradilišnu dokumentaciju, evidenciju o materijalima, građevinskoj mehanizaciji i radnicima). Radi u zatvorenim prostorijama, sedeći uz upotrebu računara ili na otvorenom (gradilištima), po potrebi na terenu. Radi i na visini pod različitim vremenskim uslovima. Odgovoran je za sprovođenje mera zaštite na radu. Nakon završenog četvorogodišnjeg obrazovanja postoji mogućnost upisa na Građevinski fakultet.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Maturski ispit