Organizator poslova obezbeđenja (V stepen)

Cilj ovog obrazovnog profila je  sticanje elementarnih teorijskih znanja o organizaciji službe obezbeđenja u preduzećima, ustanovama, državnim organima i drugim organizacijama i osposobljavanje za praktičnu primenu stečenih znanja u konkretnim slučajevima, stručno osposobljavanje za primenu savremene metodologije u proceni ugroženosti objekata, materijalnih sredstava i ljudi, stručno osposobljavanje organizatora obezbeđenja za stručno i savesno organizovanje fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata, ljudi i sredstava rada, sticanje potrebnih znanja o negativnim uticajima na život i zdravlje ljudi i osposobljavanje za preduzimanje odgovarajućih mera i sredstava za njihovo otklanjanje, stručno osposobljavanje za vođenje obaveznih evidencija u organizaciji preduzeća. Uslov za upis je završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju za: Tehničara obezbeđenja ili Tehničara društvene samozaštite (po ranijim programima). Sva lica moraju imati najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima obezbeđenja imovine i lica.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Specijalistički ispit