Zidar – fasader (III stepen)

Osnovni je posao zidara, naravno, zidanje: slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala i njihovo spajanje malterom različitog kvaliteta i sastava. Osim tog osnovnog posla, zidar obavlja i druge poslove – postavlja hidroizolaciju, kanalizaciju, okvire za vrata, prozore i dr. Zidari svoj posao započinju upoznavanjem nacrta, skica i crteža budućeg objekta. Elemente budućeg zida treba povezati na poseban način, posebno na uglovima, na mestima gde će biti otvori (prozori i vrata), na spoju glavnih i pregradnih zidova. Osim preciznosti, za posao zidara nužna su i specifična stručna znanja, koja se stiču školovanjem, odnosno praksom i usavršavanjem. Izrada fasade zapravo je oblaganje zidova jednim slojem ili slojevima materijala. Fasade se mogu izrađivati i na drugi način: zidovi se oblažu drvetom, kamenom (posebno mermerom), aluminijumskim pločama ili pločicama od plastičnih materijala. Fasade se mogu izraditi i od keramičkih pločica. I njih ponekad postavljaju fasaderi, ali taj posao najčešće ipak prepuštaju drugim majstorima – keramičarima.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Završni ispit