Izolater – asfalter (III stepen)

Izolater – asfalter je stručan za obavljanje sledećih poslova: montaža i demontaža svih vrsta izolacionih materijala; montaža i priprema ploča; sečenje i obrada ploča ručnim i pneumatskim alatima; samostalna ugradnja cevovoda sa krivinama i ventilima, t-komada, kapa, kolena i ostalih delova; izvođenje različitih radova u pripremi i instalaciji izolacija i ploča; poštovanje sigurnosnih propisa u hemijskoj i petrohemijskoj industriji; kvalitetno obavljanje posla; razastire asfaltnu masu; vrši ravnanje i nabijanje asfaltne mase.

Nastavni plan