Tehničar obezbeđenja (IV stepen)

Posao tehničara obezbeđenja podrazumeva obezbeđenje i čuvanje ljudi i imovine. Radi se o opasnom, odgovornom i fizički zahtevnom poslu. Po završetku školovanja tehničar obezbeđenja će : upoznati sistem zaštite od Ustavom i zakonom utvrđenih štetnih pojava, planirati različite oblike obezbeđenja u preduzećima, ustanovama, i drugim organizacijama, organizovati službu obezbeđenja, koordinirati razne subjekte u okviru službe obezbeđenja, kontrolisati rad službi obezbeđenja, koristiti savremena tehnička sredstva za zaštitu objekta, primenjivati vatrogasne taktike i tehnike kao i kompletnu oblast preventive u protivpožarnoj zaštiti, rukovati sredstvima za gašenje požara, uspešno pružati prvu pomoć, učestvovati i organizovati poslove zaštite na radu, ovladati borilačkim veštinama u odbrani samoodbrani, upoznati osnovne elemente državne organizacije i oblike države, voditi matičnu evidenciju   knjige rođenih, knjige venčanih, utvrđivati matični identitet…), komunicira sa klijentima i zaposlenima, voditi različite evidencije, arhivirati dokumentaciju itd. Učenici koji steknu ovaj obrazovni profil imaju prohodnost ka svim fakultetima i višim školama. Mogu nastaviti dalje školovanje na raznim fakultetima u vezi sa stečenim stručnim znanjem: Fakultet bezbednosti, Kriminalistika, Policijska akademija, Pravni fakultet, FON Fakultet organizacionih nauka), Ekonomski fakultet, Političke nauke…

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Maturski ispit