Automehaničar (III stepen)

Automehaničari popravljaju i servisiraju automobile i manje kamione. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i uklanjanju kvarova i oštećenja na motoru. Kako bi svoj posao mogli dobro obavljati, trebaju poznavati delove i princip rada motora, kao i toplotne i hidraulične zakone i procese. Prilikom servisiranja uglavnom proveravaju, podmazuju i prilagođavaju delove motora, kako bi sprečili mogući nastanak kvarova. Rutinski pregledaju svećice, mehanizme kočenja, podsistem za paljenje, nivo ulja u motoru, podešavaju signalnu opremu auta, ispituju položaj motora, pritisak, temperaturu, potrošnju motora, električne i vozne karakteristike. U radu se služe ručnim alatima, električnim mernim instrumentima, dizalicama, brusilicama i sredstvima za čišćenje. Koriste se šemom sistema pokretanja, napajanja glavnih potrošača i punjenja baterije. Mogućnost zapošljavanja u automehaničarskim radionicama.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Završni ispit