Kuvar (III stepen)

Kuvari svoj posao obavljaju pravljenjem svih vrsta toplih i hladnih jela. Zadatak kuvara je da pripremaju mnogobrojna jela, tako da moraju poznavati usklađenost namirnica, pa čak i recepte retkih i specifičnih jela. Kod pravljenja jela je, osim da budu ukusna, potrebno i da budu lepo dekorisana. Zavisno od zadataka koje izvršavaju i zavisno od veličine kuhinje u kojoj rade kuvari mogu biti raspoređeni po zadacima. Glavni kuvar ili šef kuhinje nadgleda rad kuvara i organizuje rad kuvara. Kuvari izrađuju jela, dok im u tome pomažu pomoćnici koji pripremaju namirnice koje će se koristiti i asistiraju u pripremi jela. Kada je jelo gotovo, aranžeri ga serviraju i dekorišu. Odgovornosti kuvara su sledeće: odabir namirnica za pripremanje jela, odabir tehnologije pripremanja, aranžiranje jela, pravljenje liste jela za pripremu, vođenje računa o ličnoj higijeni i higijeni sredstava i prostora.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Završni ispit