Procenitelj šteta u osiguranju (V stepen)

Procenitelj šteta u osiguranju primenjujući standardizovana znanja i tehnike, i utvrđuje nastalu štetu, kako bi se ona mogla pokriti isplatom premije. Od njegove odluke zavisi valjano obeštećenje osiguranika i eliminisanje eventualnog sudskog spora. Neophodno je da dobro poznaje propise u vezi ove materije. Odgovornosti procenitelja štete su: izlazak na mesto nastanka štete, utvrđivanje vrednosti štete, utvrđivanje uzroka štete, sačinjavanje zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju, davanje osnovnih informacija osiguranicima o potrebnoj dokumentraciji itd. Uslov za upis je završena srednja četvorogodišnja škola, obrazovni profil: Službenik osiguranja. Uslov za upis je završeno četvorogodišnje obrazovanje u četvorogodišnjem obrazovanju za: Pravnog ili Ekonomskog tehničara. Pravo upisa stiču i polaznici koji su po ranijim programima završili pravnu školu – zanimanja: Tehničar za upravne poslove, Tehničar za poslove osiguranja i ekonomsku školu – ekonomski tehničar. Sva  lica moraju imati najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima zanimanja obuhvaćenog obrazovnim profilom.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Specijalistički ispit