Elektrotehničar računara (IV stepen)

Elektrotehničar računara ddržava i servisira računare, računarske sisteme i opremu. Sklapa i rasklapa računar, proverava ispravnost računarskih komponenti, utvrđuje kvarove i vrši zamenu računarskih delova. Nabavlja komponente (matična ploča, procesor, memorija, grafička kartica, hard disk i dr). Osim rada na hardveru, vrši različite instalacije i podešavanja (na pr. instalira operativne sisteme, antivirusne programe, instalira i podešava različite aplikativne programe, podešava Internet itd.), umrežava računare i sl. Poznaje programske jezike, koristi merne instrumente i alate. Pošto se ova tehnologija izuzetno brzo menja, važno je da stalno prati i po potrebi primenjuje sve što je novo u struci. Posao uglavnom obavlja sedeći. Može raditi u servisima i preduzećima na poslovima servisera, lica zaduženog za održavanje računarskih mreža i sl. Radi u veštački osvetljenom, zatvorenom prostoru, uglavnom sedeći. Zbog dugotrajnog rada ispred monitora, posao je posebno naporan za oči, kičmu i zglobove ruku. Postoji mogućnost nastavka školovanja na fakultetima tehničke,  elektrotehničke i računarske struke.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Maturski ispit