Sudsko – administrativni izvršitelj (V stepen)

Cilj ovog obrazovnog profila je stručno osposobljavanje za vršenje poslova i radnih zadataka sudskog i administrativnog izvršitelja, osposobljavanje za stručno vršenje poslova i zadataka sudskog i administrativnog izvršitelja u stečajnom postupku, sticanje elementarnih teorijskih znanja iz oblasti naslednog prava i osposobljavanje za praktičnu primenu znanja u rešavanju konkretnih slučajeva u postupku sudskog i administrativnog izvršenja, sticanje elementarnih teorijskih znanja o imovinskim pravima, radi njihove primene u poslovima sudskog i administrativnog izvršitelja, stručno osposobljavanje za vođenje svih vrsta propisanih evidencija stvarnih prava. Uslov za upis polaznika je završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i to za: Pravnog tehničara. Pravo upisa stiču i kandidati koji su po ranijim programima završili upravnu školu u četvorogodišnjem trajanju – zanimanje: Tehničar za upravne poslove i Tehničar za poslove osiguranja. Sva lica moraju imati najmanje dve godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Specijalistički ispit