Finansijski tehničar (IV stepen)

Finansijski tehničari u svom radu izrađuju, analiziraju i interpretiraju finansijske izveštaje, kao što su mesečni i godišnji finansijski planovi prihoda i rashoda i izveštaji o njihovoj realizaciji, planovi investicija ili sanacija poslovanja, planovi i analize dinamike otplaćivanja kratkoročnih i dugoročnih pozajmica, obračuni poreznih davanja, zbog donošenja ili predlaganja odgovarajućih odluka o korišćenju finansijskih sredstava. Tokom školovanja oni se upoznaju sa ulogom i značajem monetarnih institucija, banaka i finansijskih tržišta. Obučavaju se za kontrolu finansijske dokumentacije. Njihov zadatak jeste i praćenje finansijskih kretanja u preduzeću kao i ekonomično korišćenje tih sredstava. Izučavajući opšteobrazovne predmete i stručne predmete stiču znanja o primenjenoj ekonomiji i ekonomiji kao teoriji, tako da uspešno nastavljaju školovanje na strukovno srodnim ili drugim fakultetima. Finansijski tehničari kada završe srednju skolu imaju mogućnost da se zaposle u mnogim granama privrede, mada se uglavnom opredeljuju za banke, osiguravajuća društva i slično.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Maturski ispit