Pravni tehničar (IV stepen)

Pravni tehničar prema nalogu pravnika piše rešenja i odluke, radi na overama potpisa, rukopisa, prepisa, obrađuje poštu; evidentira i obrađuje različite podatke; koristi znanja iz poslovne prepiske i matične evidencije, kao i osnovna znanja iz pravnog postupka i pravnog prometa. Posao pravnog tehničara podrazumeva kako rad sa ljudima tako i obradu dokumenata. Radi u službama organa uprave i lokalne samouprave kao i na poslovima iz oblasti radnih odnosa. Posao obavlja u kancelariji sedeći, uz upotrebu računara, kancelarijskog materijala i pribora. Pravni tehničar ima mogućnost zaposlenja, pre svega u državnim organima, ali i u svim ustanovama i preduzećima na administrativnim, upravnim, birotehničkim poslovima kao i poslovima matičara. Istovremeno, po završetku srednje škole, imaju mogućnost da nastave svoje školovanje kroz jednogodišnju specijalizaciju u matičnoj školi na smeru: sudsko-administrativni izvršitelj i poslovni sekretar. Učenici koji završe ovaj obrazovni profil, naučiće pravo i zakone naše i drugih zemalja, radeći dobro plaćen posao, a uz dalje školovanje na Pravnom fakultetu rešavaće sudske sporove i imaće mogućnost da otvore sopstvenu advokatsku kancelariju.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Maturski ispit