Ekonomski tehničar (IV stepen)

Ekonomski tehničar obavlja knjigovodstvene, računovodstvene, finansijske, komercijalne, ili jedan deo poslova u oblasti marketinga i istraživanja tržišta. Vodi blagajničko poslovanje, popunjava knjigovodstvena dokumenta, knjiži poslovne promene, sastavlja izveštaj o poslovanju. Po potrebi obavlja gotovinski i bezgotovinski platni promet. Radi uglavnom u kancelariji ili na šalteru, sedeći, uz upotrebu računara. Osim snalaženja sa brojevima, za uspeh u ovom zanimanju važni su odgovnost, tačnost, sistematičnost i razvijene veštine komunikacije. U svome poslu ekonomski tehničari moraju posebno voditi računa o tačnosti i preciznosti kojom izvršavaju radne zadatke. Po završetku školovanja polaznici će se lako moći upisati na ekonomski fakultet.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Maturski ispit