Turistički tehničar (IV stepen)

Poslovi turističkog tehničara obuhvataju sledeće: daje potrebna obaveštenja, predlaže, ugovara i organizuje turističke aranžmane (izlete, ekskurzije, stručne skupove, itd); obezbeđuje vize, pravi proračune cena turističkih usluga; priprema rezervacije za smeštaj, karte i prateću dokumentaciju za putnike; posreduje između putnika, hotela i prevoznika sa ciljem da se obezbedi kvalitetna, komforna usluga. Kao recepcioner prihvata i organizuje smeštaj hotelskih gostiju. Radi u turističkim agencijama, hotelima… Pretežno radi u kancelarijama i drugim poslovnim prostorijama uz korišćenje računara.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Maturski ispit