Tehničar PTT saobraćaja – specijalista (V stepen)

Ovaj obrazovni profil biće obučen da: uspešno obavlja poslovnu komunikaciju sa korisnicima usluga na srpskom, engleskom i još jednom stranom jeziku koji samostalno odabira (ruski, francuski ili nemački); vrši poslove prijema poštanskih pošiljaka i paketa na šalteru; koristi PostNet sistem u svim fazama gde se primenjuje; vrši prodaju poštanskih vrednosnica i komisione robe; vrši poslove uplate i isplate po uputničkom i platnom prometu i štednim ulozima; obavlja sve poslove vezane za uplate i isplate po platnom prometu, uputničkim, tekućim, žiro i štednim (dinarskim i deviznim) računima Poštanske štedionice; vrši poslove prijema, otpravljanja, preuzimanja, dostave; obavlja poslove prerade poštanskih pošiljaka; obavlja poslove kartovanja, predaje i preuzimanja zaključaka; rešavanje reklamacija i potražnica; vodi evidencije i zapisnike predviđene pravilnicima i uputstvima; obavlja poslove poslovne korespondencije; obavlja administrativne, statističke i evidentičarske poslove za potrebe jedinice poštanske mreže; koristi savremene računarske programe za vođenje poslovne korespondencije i statistike, prikupljanje, obradu, prezentovanje i čuvanje podataka, kao i da koristi različite servise računarske mreže. Specijalizaciju za ovaj obrazovni profil mogu sticati kandidati sa završenim sledećim obrazovanjem: Tehničar PTT saobraćaja, sa dve godine radnog iskustva.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Specijalistički ispit