Brodomehaničar (III stepen)

Brodomehaničari popravljaju i održavaju brodske pogonske motore, prenosnike pogona i propelere te opremu za pogon broda, navigaciono upravljanje, grejanje i klimatizaciju. Brodomehaničari nadziru rad upravljačkih uređaja, uređaja za zaštitu vode, vazduha i uže radne okoline. Brodomehaničari katkada rade i u proizvodnji delova i sklopova broda. Tada izrađuju ili održavaju metalne konstrukcije, a brinu se i o rezervnim delovima. Neki iskusni majstori mogu raditi na poslovima propagande, savetovanja i prodaje brodograđevinskih proizvoda. Da bi uspešno obavili svoj posao, brodomehaničari moraju precizno kontrolisati rad uređaja o kojima se brinu, kako bi na vreme primetili mogući kvar. Pritom se služe savremenim aparatima za ispitivanje i kompjuterskim testerima. Ukoliko ustanove kvar na nekom od uređaja, oni ga pomno prouče, jasno opišu i definišu način njegovog otklanjanja. Brodomehaničari koji rade u malim servisnim radionicama uglavnom servisiraju i održavaju manje brodske motore i pripadnu brodsku opremu. U brodogradilištima se izrađuju i održavaju čamci, brodovi, jahte, tankeri, ribarski, trgovački i teretni brodovi. Brodomehaničari zaposleni u brodogradilištima – osim što servisiraju i brodske motore i opremu – rade i na pregledima i popravcima delova broda.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Završni ispit