Elektroinstalater (III stepen)

Elektroinstalateri ugrađuju električne instalacije i postavljaju uređaje električne rasvete. Oni održavaju i postavljene uređaje te otklanjanju moguće kvarove. Rade i na obeležavanju instalacija, postavljanju cevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Električne sisteme instaliraju uglavnom u stanovima, kancelarijama, fabrikama i privatnim preduzećima. U radu se služe standardnim elektroinstalaterskim alatom. Bitan deo posla elektroinstalatera sastoji se od preventivnog održavanja električne opreme. Samostalno zamenjuju delove električne opreme: sklopke, električne provodnike i električne komponente.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Završni ispit