Tehničar drumskog saobraćaja (IV stepen)

Tehničar drumskog saobraćaja planira, priprema, organizuje i kontroliše rad voznog parka i posada motornih vozila; prati korištenje voznog parka i planira zakonom predvidene preglede voznih jedinica; pravi planove servisiranja, nege, tekućih i generalnih opravki voznog parka; izrađuje planove i svakodnevno prati korištenje radnog vremena voznog osoblja; priprema i vodi evidencije i dokumentaciju za vozni park, vozno osoblje i putnike; obrađuje i čuva dokumentaciju; komunicira sa korisnicima usluga prevoza; prati realizaciju planiranog obima prevoza; ispituje i prati promene na transportnom tržištu; vrši uviđaje saobraćajnih nezgoda na licu mesta, obrađuje za to potrebnu dokumentaciju i istu dostavlja pravosudnim organima; planira postavljanje saobraćajne signalizacije te o istoj vodi evidenciju; planira korištenje parking-mesta i prati način korišćenja parking prostora; poznaje tehničko-eksploatacione karakteristike pretovarne mehanizacije; poseduje potrebna znanja iz integralnog transporta; poznaje najsavremenije metode transporta; u skladu sa tarifama u integralnom transportu ostvaruje kooperaciju u transportnom procesu; poznaje informacione sisteme zastupljene u integralnom transportu. Poslove može da obavlja u zatvorenom prostoru: u kancelarijama, u radionicama za tehničke preglede, u skladištima, a povremeno i na otvorenom prostoru. Može da radi u saobraćajnim preduzećima, komunalnim ustanovama, preduzećima za tehnički pregled vozila, u policiji itd. Po završetku obrazovanja polaznik može upisati Saobraćajni fakultet.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Maturski ispit