Pitanja i odgovori

Često postavljana pitanja i odgovori

Srednja škola Pitagora je privatna škola.

Ispiti se polažu pripremom gradiva iz odgovarajuće literature i ispitnih pitanja koja možete videti uz svaki obrazovni profil. Pripremanje ispita, vrši se uz konsultaciju sa profesorima iz odgovarajuće oblasti. Na ispitu polaznik dobija tri pitanja od profesora (usmeni deo ispita) i radi pismeni zadatak za one predmete za koje je to predviđeno.

Uspešnim odgovaranjem na postavljena pitanja polaznik polaže predmet. Ukoliko polaznik nije odgovarajuće odgovorio na pitanja i njegovi odgovori nisu bili dovoljni za prolaznu ocenu, polaznik pada ispit, pri čemu ga može opet polagati u narednom ispitnom roku (narednog meseca).

U Srednjoj stručnoj školi Odžaci trenutno postoji mogućnost samo vanrednog školovanja. Škola se bavi obrazovanjem odraslih koji putem polaganja ispita kao vanredni učenici kroz prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju stiču obrazovanje od I do IV razreda srednje škole, kao i petog stepena obrazovanja, čime im je omogućeno zapošljavanje u sferi svog obrazovnog profila.

Privatna Ekonomsko-poslovna škola u Odžacima osnovana je 24.06.2009.god u Odžacima rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje broj: 106-022-00348/2009-01. Škola menja naziv  Srednja  škola Pitagora 31.08.2016.god, Rešenjem Privrednog suda u Somboru.

Vanredno srednje obrazovanje – poseban je vid edukacije za odrasle i sve one, koji nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu na predviđenim programima, profilima, srednjih obrazovnih institucija. Ovim putem imate mogućnost da sami organizujete svoje slobodno vreme i da ispite spremate onda, kada to Vama najviše odgovara. Konsultacije su Vam omogućene kad god je neophodno, kako biste određeni predmet savladali na što lakši način.

Informacije su date u sekciji Troškovi školovanja za vanredne učenike.

Što se ispitnih pitanja tiče i predložene literature, apsolutno nemate nikakvog razloga za zabrinutost, jer Srednja str škola Pitagora svim kandidatima besplatno obezbeđuje ovu vrstu materijala.

U okviru vanrednog školovanja, kao i u okviru dokvalifikacije, prekvalifikacije i specijalizacije imate obavezu plaćanja dve stavke i to: školarine, koja se plaća na godišnjem nivou (u mesečnim ratama) i ispita, koji se plaćaju u tačno određenom vremenskom roku. Podrazumeva se da ne plaćate sve ispite odjednom, već samo one koje ste pripremili, te odlučili da polažete u određenom ispitnom roku. Praktičan deo nastave, kao i konsultacije sa profesorima, bez obzira da li one bile lične, odnosno da li se odvijaju u prostorijama Škole ili online, su uračunate u cenu godišnje školarine i ne naplaćuju se dodatno.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o srednjoj školi, neprave razliku između, državnih i privatnih srednjih škola. One su potpune izjednačene pred zakonom, što za posledicu ima i jednak tretman pri upisivanju na fakultet.

Prema Zakonu o srednjoj školi, Najmanja starosna granica za upis na vanredno školovanje je navršenih 17 godina.