Instruktor vožnje

Instruktor vožnje obavlja sledeće poslove: brine o tehničkoj ispravnosti nastavnih sredstava i pomagala (vozilo i ostala nastavna sredstva); planira i priprema teorijsku i praktičnu nastavu, grupno i individualno, prema propisanom nastavnom planu i programu zavisne os kategorije vozila; priprema i vodi obaveznu pedagošku i tehničku dokumentaciju, proverava znanje polaznika i učestvuje u radu ispitne komisije; razvija znanja, veštinu, navike i sposobnosti budućih vozača za sigurno učestvovanje u prometu prema načelima defanzivne vožnje; razvija saobraćajnu kulturu budućih vozača i pozitivan odnos prema drugim učesnicima saobraćaja, permanentno se stručno usavršava. Specijalizaciju za ovaj obrazovni profil mogu sticati kandidati sa završenim sledećim obrazovanjem: Vozač motornih vozila i Tehničar drumskog saobraćaja sa dve godine radnog iskustva.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Specijalistički ispit