Poslovni sekretar (V stepen)

Poslovni sekretar vrši sledeće poslove: koordinacija i sprovođenje administrativnih poslova firme, prijem i prosleđivanje poslovne dokumentacije i pošiljki, priprema dopisa i izveštaja, poslovna korespondencija, prijem stranaka i organizacija poslovnih sastanaka, prijem i distribucija telefonskih poziva i elektronske pošte, organizacija poslovnih putovanja za zaposlena lica, komunikacija sa računovodstvom i priprema dokumentacije itd. Uslov za upis je završena srednja četvorogodišnja škola iz oblasti: Ekonomija, pravo i administracija. Uslov za upis kandidata je završeno odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i to za: pravnog tehničara, birotehničara, ekonomskog tehničara, trgovinskog tehničara. Pravo upisa stiču i polaznici koji su po ranijim programima završili upravnu, birotehničku, ekonomsku i trgovinsku školu. Pravo upisa stiču i kandidati sa završenom gimnazijom, pod uslovom da polaže razliku ispita iz predmeta: osnovi prava i daktilografija. Sva lica moraju imati najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima poslovnog sekretara.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Specijalistički ispit