Autolimar (III stepen)

Autolimari uklanjaju oštećenja na vozilima koja su nastala u saobraćajnim nezgodama, zbog vremenskih nepogoda ili starenja. Prilikom preuzimanja vozila od korisnika obavlja se detaljan pregled oštećenog vozila, prilikom kojeg treba utvrditi stepen i vrstu oštećenja te vreme potrebno za popravak. Zatim se određuje koji će delovi biti zamenjeni, a koji popravljeni. U skladu s procenom oštećenja, karoserija se rastavlja potpuno ili delimično. Nakon ugradnje popravljenih i zamenjenih delova slede završni radovi na karoseriji i zaštita popravljenih delova i karoserije u celosti. Da bi mogli obavljati te poslove, autolimari moraju poznavati različite vrste konstrukcija karoserija, njihovu namenu i vrstu izvođenja prema položaju motora. Kod izrade karoserija i drugih delova vozila rade precizna merenja. Trebaju poznavati materijale koji se koriste za izradu karoserija, vrste limova i njihove osobine. Moraju znati očitavati skice, merila i uputstva iz tehničkih priručnika za izradu delova auta.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Završni ispit