Tehničar drumskog saobraćaja – specijalista (V stepen)

Tehničar drumskog saobraćaja – specijalista je osposobljen za obavljenje sledećih poslova: snimanje trasa novih putnih linija i izrada redova vožnje; praćenje potreba utovara i istovara robe; evidentiranje i izveštavanje o saobraćajnim nezgodama: registrovanje i osiguranje vozila, dispečerski poslovi u transportu, praćenje cena u putničkom i teretnom prometu i usluga pretovara: organizovanje dnevne nege i tehničkog opsluživanja i lakih i srednjih opravki na vozilima; priprema dokumentacije za izvršenje transportnog zadatka u domaćem i međunarodnom saobraćaju; prihvatanje i ispraćaj autobusa i trolejbusa; intervencije kada su linije opterećene i pri napuštanju perona; regulisanje autobuskog i pešačkog prometa na stanici; izveštavanje o prometu autobusa; provera ispravnosti karata za vožnju i putnih isprava; provera rada osoblja koje vozi; provera kretanja vozila; popunjavanje dokumentacije i izveštavanje o stanju vozila, soabraćaju, osoblju koje vozi; provera tehničke ispravnosti vozila i njegove opremljenosti u saobraćaju; provera stanja saobraćajnica s obzirom na kvalitet trase linija, saobraćajne signalizacije i svega što bi ugrožavalo redovnost i sigurnost prometa; provera brzine vožnje pomoću registirovanih brzinomera i preduzimanje mera u otklanjanju zastoja i smetnji za redovno odvijanje prometa. Specijalizaciju za ovaj obrazovni profil mogu sticati kandidati sa završenim sledećim obrazovanjem: Tehničar drumskog saobraćaja, sa dve godine radnog iskustva.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Specijalistički ispit