Pitanja i odgovori

Često postavljana pitanja i odgovori

Ukoliko imate završenu neku srednju školu, odosno neki razred srednje škole, potrebna su sledeća dokumenta za upis u našu Školu: Originalna svedočanstva za svaki završeni razred (i diplomu ukoliko je posedujete), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i očitana lična karta.

Polaznik koji je odgovarajući stepen obrazovanja stekao u inostranstvu u našu Školu može se upisati, nakon sprovedenog postupka nostrifikacije diplome odnosno svedočanstava koje je stekao po završenom stepenu obrazovanja.

Dokvalifikacija je namenjena svim onim kandidatima koji već poseduju diplomu za određeni obrazovni profil, a žele da je nadograde, kako bi steklli diplomu zanimanja višeg stepena. U praksi, to znači da svako ko je završio zanimanje III stepena, odnosno pohađao nastavu tri školske godine, može da izvrši dokvalifikaciju za zanimanje IV stepena polaganjem diferencijalnih (dopunskih) ispita (prema Rešenju o priznavanju ocena predmeta i polaganju dopunskih ispita).

Nakon što kandidati dostave svu potrebnu dokumentaciju, koja podrazumeva: izvod iz matične knjige rođenih, očitanu ličnu kartu, svedočanstva završene srednje škole, odnosno diplomu srednje škole, te izraze želju za koji obrazovni profil žele da izvrše dokvalifikaciju, stručni tim Srednje  škole Pitagora vrši upoređivanje predmeta koje je on imao tokom srednje škole i onih koji se zahtevaju u okviru odabranog smera višeg stepena. Nakon toga se određuje koji su diferencijalni (dopunski) ispiti, odnosno koje ispite kandidat još treba da položi kako bi stekao diplomu određenog smera višeg stepena, to jest kako bi uspešno završio dokvalifikaciju.

Svako ko je stekao određeno zvanje III stepena, odnosno pohađao nastavu tri školske godine, može da izvrši prekvalifikaciju za zanimanje III stepena polaganjem stručnih ispita (prema Rešenju o priznavanju ocena predmeta i polaganju stručnih ispita).

Takođe, svako ko je stekao određeno zvanje IV stepena, odnosno pohađao nastavu četiri školske godine, može da izvrši prekvalifikaciju za zanimanje IV stepena polaganjem stručnih ispita (prema Rešenju o priznavanju ocena predmeta i polaganju stručnih ispita).

Prema Zakonu o srednjoj školi, u stručnu školu, radi sticanja specijalizacije, može da se upiše lice sa završenom odgovarajućom školom, koje ima najmanje dve godine radnog iskustva. Nastavnim planom i programom utvrđuje se koja je škola odgovarajuća za sticanje specijalizacije. Specijalizacija traje najmanje godinu dana.

Prema Statutu srednje škole Pitagora , ispiti se održavaju poslednje subote usvakom mesecu, da bi se izašlo u susret polaznicima koji uz školovanje imaju i radne obaveze. Prijavljivanje ispita vrši se nedelju dana ranije prema Rasporedu polaganja ispita za vanredne učenike.

Prema Statutu Srednje stručne škole Odžaci ne postoji ograničenje vezano za broj polaganja ispita vanrednih učenika u jednom ispitnom roku. Broj ispita koji će vanrednih učenik polagati u ispitnom roku zavisi od realnih mogućnosti učenika i ukupnog broja ispita koji moraju da se polože.

U našoj školi postoji mogućnost elektronske prijave ispita (obrazac u sekciji Dokumentacija).

Sva pitanja u vezi ispita možete postaviti Vašem predmetnom profesoru putem mejla, oni će Vam vrlo rado izaći u susret.

Tokom vanrednog školovanja, kandidati imaju obavezu da savladaju potpuno istogradivo kao i učenici srednjih škola za to zanimanje, stim što nemaju obavezu da pohađaju časove, jer časovi u klasičnom smislu i ne postoje u okviru ovakvog načina nastave, a umesto rada pismenih i kontrolnih zadataka, te odgovaranja koje je prisutno tokom redovnog školovanja, oni izlaze na ispite, koje polažu pred ispitnom komisijom. Ispiti se polažu i u pisanoj i u usmenoj formi, a u zavisnosti od predmeta, tako da vanredno školovanje donekle podseća na ono školovanje koje je prisutno na višim školama i visokoškolskim ustanovama, odnosno fakultetima.