Medicinska sestra – tehničar (IV stepen)

Medicinska sestra – tehničar obavlja sledeće poslove: neguje bolesnike prema savetu lekara; primenjuje propisanu terapiju, priprema pacijenta za dijagnostičke i terapijske tretmane, uzima i šalje biološki materijal na laboratorijske analize; posmatra, meri i prati vitalne funkcije (temperatura, puls, pritisak) pacijenta; održava higijenu bolesnika; održava kontakte između pacijenta i rodbine. Posao obavlja, uglavnom, u zatvorenoj prostoriji, uz primenu osnovnih medicinskih instrumenata. Za uspeh u ovom poslu veoma je značajno odsustvo gadljivosti i preosetljivosti na krv i telesne izlučevine, a za zadovoljstvo pacijenata iskreno saosećanje sa njihovim tegobama, ljubaznost i želja da se pomogne.

Nastavni plan