Fizioterapeutski tehničar (IV stepen)

Fizioterapeutski tehničar vrši sledeće poslove: u dogovoru sa lekarom primenjuje razne postupke terapije primenom struje, toplote, hlađenja, ultrazvuka i masaže (ručno i uz pomoć raznih aparata) da bi se sprečile trajne posledice bolesti i ozleda; povećava pokretljivost i ublažava bolove pacijentima, podučava ih i motiviše da sami vežbaju i služe se štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima; bolesnicima, deci i omladini daje savete o pravilnom kretanju i držanju tela. Radi u zatvorenoj prostoriji. Tokom masaže prilagođava položaj svog tela položaju pacijenta i koristi fizičku snagu, kao i spretnost ruku i prstiju. Veštine i osobine koje bi trebalo da ima fizioterapeut: strpljivost, sposobnost pružanja podrške i motivisanja pacijenta, dobra moć zapažanja, komunikacione veštine, sposobnost razumevanja pacijentove  situacije, izdržljivost i dobra kondicija.

Nastavni plan