Farmaceutski tehničar (IV stepen)

Posao farmaceutskog tehničara razlikuje se u zavisnosti od područja rada. Sve poslove obavlja pod nadzorom farmaceuta. U apoteci asistira u izdavanju bezreceptnih lekova i drugih lekovitih preparata, savetuje korisnike o načinu njihove upotrebe; brine o prijemu, pravilnom skladištenju i čuvanju svih artikala apoteke i kontroliše rok trajanja; učestvuje u pripremi lekovitih preparata, mešavina čajeva, krema i masti po standardnim receptima; u laboratoriji priprema i kontroliše laboratorijsku opremu i supstance i sprovodi različite fizičko – hemijske i biološke analize i merenja; stara se o pravilnom skladištenju laboratorijskih uzoraka i vodi laboratorijski dnevnik aktivnosti; u proizvodnji priprema sirovine za izradu farmaceutskih i kozmetičkih preparata; proverava ispravnost aparata, pribora i instrumenata za izradu lekovitih preparata i vrši kontrolu klimatskih i higijenskih uslova u skladu sa standardima; nadzire tehnološke faze u proizvodnji, uzima uzorke za kontrolu kvalita i vodi farmaceutsku dokumentaciju. Radi u zatvorenom i veštački osvetljenom prostoru. Moguća je prisutnost isparenja i kontakt sa supstancama štetnim po zdravlje pa je potrebna upotreba zaštitne opreme. Nakon završetka školovanja mogućnost upisa na Medicinski fakultet, odsek – Farmacija.

Nastavni plan